آخرین تصمیم درباره تعطیلی تهران در چهارشنبه

یوسف رشیدی در گفتگو با همشهری با اعلام این خبر افزود: هم اکنون هوای تهران در
شرایط هشدار است و در حال حاضر  ذرات معلق زیر 5/2 میکرون به 150 و ذرات معلق زیر
10 میکرون به 119 رسیده در صورتی که میزان هر دو باید زیر 100 باشد.

وی
ادامه داد: مانند گذشته از افرادی که دارای بیماری قلبی هستند و از زنان باردار و
کودکان می‌خواهیم که از تردد غیرضروری در سطح شهر خودداری کنند.

/ 0 نظر / 8 بازدید