بحران افزایش مصرف آب در آستانه تابستان

خبر می رسد که حجم خروجی آب از سدهای کشور بیش از 5 میلیارد متر مکعب نسبت به مدت مشابه سال آبی سال گذشته افزایش نشان می دهد که هنوز تابستان فرا نرسیده و طی این مدت نیز بالا رفتن دما همانند گرمای بهار سال گذشته تجربه نشده است.

دراین بین اگرچه عطارزاده معاون وزیر نیرو در امور آب در گفت وگو با خبرآنلاین به افزایش بارندگی در کشور نسبت به سال گذشته تاکید می کند اما همچنان از اظهارات وی نگرانی از بابت افزایش مصرف آب و عدم تامین نیاز کشور احساس می شود.

به گفته او، درست است که امسال ایران خشکسالی را پشت سر گذاشته اما این امر بدین معنی نیست که مردم صرفه جویی را فراموش کنند.
از سویی دیگر آمارها نشان می دهد حجم کل مصرف آب در شهر تهران از ابتدای سال جاری تاکنون به 136 میلیون و 362 هزار مترمکعب رسیده در حالیکه این میزان در دوره مشابه سال گذشته 132 میلیون و 85 هزار مترمکعب گزارش شده بود.
درعین حال، میزان بارش های کشور از ابتدای مهرماه 90 تاکنون به 183 میلیمتر رسیده که این میزان در مقایسه با دوره مشابه سال آبی گذشته پنج درصد افزایش یافته است.
همچنین حجم آب موجود در مخازن سدهای کشور از ابتدای سال آبی جاری تاکنون در مقایسه با دوره مشابه سال آبی گذشته بیش از سه درصد کاهش یافته است.
حجم آب موجود در مخازن سدهای کشور در دوره مورد بررسی سال آبی جاری با کاهش 2/3 درصدی در مقایسه با زمان مشابه سال آبی گذشته به 24 میلیارد و 520 میلیون مترمکعب رسیده است. این میزان در زمان مشابه پارسال 25 میلیارد و 330 میلیون مترمکعب گزارش شده بود.
براساس این گزارش، حجم آب ورودی به سدهای کشور در پایان هفته گذشته 25 میلیارد و 880 میلیون مترمکعب به ثبت رسید که در مقایسه با زمان مشابه سال گذشته نزدیک به دو میلیارد و 950 میلیون مترمکعب افزایش نشان می دهد.
این میزان در زمان مشابه سال آبی گذشته 22 میلیارد و 930 میلیون مترمکعب گزارش شده بود.

/ 0 نظر / 4 بازدید