چگونه حملات میگرنی را پیش بینی کنیم؟

  این اقدامات عبارتند از:

حتما تاریخ، زمان و طول دوره حملات میگرنی خود را یادداشت کنید.

- در دفتر یادداشت خود تاریخی را که سردردتان آغاز شده و اینکه در زمان شروع آن
مشغول چه کاری بوده‌اید، ثبت کنید.

- پس از آغاز حمله میگرنی فهرست هر چیزی را که می‌نوشید یا می‌خورید تا 24 ساعت
بعد یادداشت کنید.

این اطلاعات بی‌تردید به شما کمک خواهد کرد که عوامل تحریک کننده در بروز
سردردهای میگرنی را در خودتان شناسایی کرده و در نتیجه در پیشگیری و کنترل آنها
موفق‌تر عمل کنید.

 

/ 0 نظر / 4 بازدید