حال ولیعهد عربستان وخیم شد

در همین حال اخبار دیگری حکایت از این دارد که پزشکان به سرعت خواستار جراحی قلب او در عربستان سعودی شده اند.
با این همه منابع دیگری که به خاندان سعودی نزدیک اند هرگونه وخامت حال ولیعهد این کشور را تکذیب کرده و سفر او به سوئیس را در چارچوب سفرهای دوره ای او برای انجام معاینات پزشکی اعلام کرده اند.
مرگ احتمالی امیر نایف بن عبدالعزیز 78 ساله می تواند به عنوان آغاز تغییرات گسترده در حکومت سعودی محسوب شود. امیر نایف یکی از قدرتمندترین شخصیت های سعودی پس از ملک عبدالله بن عبدالعزیز است.
گفته می شود در غیاب امیر نایف و در صورت وخامت او شاهزاده سلمان عهده دار مسئولیت های وی در پست ولیعهدی و وزارت کشور عربستان سعودی خواهد شد

/ 0 نظر / 11 بازدید